Personel Devam Kontrol Sistemleri ve Özellikleri

 

Personel devam kontrol sistemleri işletmelerde çalışma verimliliğini artırmaya yönelik perseonllerin işe giriş çıkış zamanlarını tutup raporlama yapan sistemlerdir.

 

Personel Devam Kontrol Sistemleri ve Özellikleri

Personel devam kontrol sistemleri orta veya büyük işletmelerde özel yazılım ve donanımlar ile personel takibini yapan, kayıt altına alıp aynı zamanda raporlama yapan sistemlerdir.Bu kayıtlar arasında perseonelin işe giriş çıkış saatleri, fazla mesai, vardiya zamanları, puantaj, maaş hesapları gibi  bilgiler yer almaktadır.

Personel Devam Kontrol Sistemlerinin Avantajı

Personel devam kontrol sistemleri işletmelere getirdiği avantajlar ise iş gücü kaybının önüne geçip personellerin devamlı kontrol altında tutulmasını sağlamaktadır.İşletmelerde performans değerlendirmesine önemli ölçüde yardımcı olan pdks yazılımları kartlı sistemler ile entegra çalıştığı gibi günümüzde biometrik geçiş sistemleri ile de çalışabiliyor olması eski tip sistemlere göre çok daha güvenli ve doğru verileri bizlere sunmaktadır.

Günümüzde personel devam kontrol sistemlerinin son teknoloji ürünleri sayesinde çok daha güvenli çalışıyor olması işletmelerdeki güvenli rapor almayı ve çalışma alanındaki verimliliğin artmasını sağlamaktadır.Aynı zamanda bu sistemler işletmedeki üs yönetimin geleceğe yönelik daha sağlıklı kararlar almasına yardımcı olmaktadır.

Personel Devam Kontrol Sistemlerinin Çeşitleri

Personel devam kontrol sistemleri günümüzde pek çok çalışma prensibine sahiptir.Bunların klasik ve yaygın olanları ise kartlı personel devam kontrol sistemleri, turnike ile çalışan pdks yazılımları, şifreli personel devam kontrol sistemleridir.Ancak bunlar daha eski çalışma prensibi ile çalışan sistemlerdir.

Biometrik Özelliğe Sahip Perseonel Devam Kontrol Sistemleri

Bunların yanı sıra günümüzde çok daha güvenli ve daha pratik kullanılabilen biometrik geçiş sistemleri ile entegreli çalışan personel devam kontrol sistemleri bulunmaktadır.Bu sistemlerin avantajı herhangi bir şifre ezberleme, kart taşıma yada anahtar kullanma gibi personele külfet olacak araçlardan bağımsız kişinin sadece vücut ve fiziki özelliklerini kullanarak geçiş sağlayıp kayıt altına alıyor olmasıdır.

Biometrik personel devam kontrol sistemleri çok daha güvenli ve pratik olması günümüzde işletmelerin bu sistemleri daha çok tercih etmesinin en önemli sebeblerindendir.Biometrik geçiş sistemlerine örnek olarak; parmak izi personel devam kontrol sistemleri, iris tanıma personel devam kontrol sistemleri, avuç içi tanımlama ile çalışan pdks, yüz tanımalı personel devam kontrol sistemleri başlıca kullanılan sistemlerdir.